Zaloguj się
Praca psychologa szkolnego
(2017-06-14)

Praca psychologa szkolnego polega m.in. na prowadzeniu zajęć socjalizacyjnych, wyrównaniu różnic między uczniami czy doradzaniu ścieżki rozwoju. Każda relacja z uczniem musi opierać się na szacunku i dyskrecji. Psycholog w szkole przydaje się, gdy uczeń ma problemy z adaptacją do warunków, nie udaje mi się budować relacji z kolegami lub czuje silny stres.

Na czym polega praca psychologa szkolnego?

Głównym celem działania psychologa szkolnego jest pomoc w rozwijaniu potencjału w uczniach oraz wsparcie ich sytuacji wychowawczej. Za pomocą badań psychologicznych w formie rozmowy, obserwacji, ankiet, rysunków czy kwestionariuszy, pracownik zbiera informację na temat podopiecznych. Aby określić problem ucznia, psycholog konsultuje się też z rodzicami, nauczycielami i innymi uczniami. Jego praca zwykle polega na zajęciach psychoedukacyjnych, gdzie rozwiązuje się problemy uczniów. Często też psycholog szkolny uczy komunikacji, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach lub metod uwalniania emocji. Pozostałe metody pracy z uczniami to:

 • prowadzenie zajęć uspołeczniających,
 • wyrównywanie różnic między uczniami,
 • psychoedukacja dla uczniów i rodziców,
 • doradztwo w kontekście kształcenia w kierunku wyboru przyszłego zawodu,
 • wsparcie psychologiczne i porady.


W pracy indywidualnej podstawą jest budowanie relacji zaufania poprzez rozmowę. Dzięki temu zarówno klient, jak i psycholog traktują siebie z szacunkiem bez próby oceniania się nawzajem.

Praca psychologa szkolnego – dyskrecja i poufność informacji

Każda rozmowa musi się opierać na ścisłej dyskrecji. Tylko jeśli uczeń będzie pewny, że treści przekazywane psychologowi są objęte tajemnicą, jest w stanie się otworzyć. Wyjątkiem są czyny przestępcze. W środowisku szkolnym nie jest jednak łatwo o dyskrecję, ponieważ nauczyciele często traktują psychologa instrumentalnie, dopytując się o szczegóły rozmowy z dzieckiem. Dają mu konkretne wytyczne co ma zrobić z uczniem, np. „trzeba wyciszyć to dziecko”, „trzeba go zmienić”. W związku z tym ważne jest na wstępie ustalenie jasnych zasad z pracownikami szkolnymi co do relacji poufności z uczniami.

Kiedy warto udać się do psychologa szkolnego?

Psycholog szkolny stara się umiejscowić pomiędzy nauczycielami a uczniami i ich rodzicami. W sytuacji szkolnej w każdej niepokojącej sprawie warto się do niego udać. W przypadku ucznia, szczególnie zaleca się spotkanie z psychologiem w razie:

 • problemów z nauką oraz adaptacją do społecznego życia w szkole,
 • kłopotów w relacjach z kolegami z klasy,
 • emocji utrudniających budowanie więzi, np. wstydliwość, nieśmiałość, lęk,
 • wątpliwości co do słuszności wyboru,
 • problemów rodzinnych w postaci przemocy domowej lub innych czynników, np. rozwód rodziców,
 • przewlekłego stresu, który utrudnia mu normalne funkcjonowanie,
 • nagłych zmian nastroju i agresywnych zachowań.


Do psychologa szkolnego mogą udawać się też rodzice dziecka, którzy mają wątpliwości, co do jego rozwoju w szkole. Sytuacje, z którymi warto zwrócić się do niego zwrócić, to:

 • chęć zdiagnozowania kłopotów szkolnych dziecka,
 • próba zrozumienia jego problemów emocjonalnych,
 • porada odnośnie wychowania dziecka w danym aspekcie,
 • próba poznania jego mocnych i słabych stron,
 • chęć zrozumienia trudnej sytuacji, w którą wplątało się dziecko. 

Tomasz Delmaczyński