Zaloguj się
Jak stan przedrzucawkowy wpływa na ciążę?
(2017-03-15)

Stan przedrzucawkowy może prowadzić do rzucawki o wysokiej śmiertelności, groźnej zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Ryzyko jego wystąpienia podwyższają m.in. czynniki modyfikowalne, na które przyszła matka ma wpływ. Konsekwencje zatrucia ciążowego dla dziecka to niedotlenienie, niedożywienie, niska waga urodzeniowa.

Stan przedrzucawkowy: przyczyny

Stan przedrzucawkowy (preeklampsja, gestoza, zatrucie ciążowe) bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu matki oraz dziecka. Może wystąpić po 20. tygodniu ciąży (a nawet do 2 dni po porodzie) i prowadzić do często śmiertelnej rzucawki. Powodują go:

 • uszkodzenie śródbłonka naczyń,
 • wzrost wrażliwości ośrodkowego układu nerwowego,
 • nieprawidłowa synteza cytokin,
 • rozciągnięcie macicy wraz z jej niedokrwieniem,
 • niedokrwienie łożyska (hipowolemia),
 • zaburzenia funkcjonowania nerek,
 • nieadekwatna reakcja systemu odpornościowego kobiety ciężarnej na takie tkanki płodowe, jak łożysko,
 • czynniki genetyczne,
 • czynniki dietetyczne,
 • czynniki środowiskowe.

Czynnika ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego

Ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego w ciąży podwyższają czynniki:

 • modyfikowalne - na które przyszła matka ma wpływ - otyłość, wiek, w którym kobieta zaszła w ciążę (poniżej 18. i powyżej 40. roku życia), zakażenia i stany zapalne (infekcja dróg moczowych), insulinoodporność, niedobory żywieniowe (jak np. wapnia, witaminy C, E),
 • niemodyfikowalne - pierwsza ciąża, ciąża mnoga, nadmiar wód płodowych (wielowodzie), stan przedrzucawkowy w poprzedniej ciąży bądź u matki lub siostry kobiety, cukrzyca, choroby nerek lub nadciśnienie tętnicze przed ciążą, zaburzenia krzepnięcia krwi (trombofilia), zaśniad groniasty (choroba trofoblastyczna), choroby autoimmunologiczne (np. reumatoidalne zapalenie stawów, w którym występuje silna reakcja zapalna).

Jakie objawy ma stan przedrzucawkowy

Stan przedrzucawkowy może mieć nagły początek lub rozwijać się powoli. Podstawowe objawy stanu przedrzucawkowego to:

 • nadciśnienie tętnicze - powyżej 140/90 mmHg – wysokie wyniki powtarzające się co najmniej dwukrotnie w ciągu 6 godzin,
 • białkomocz ≥ 300 mg/dobę,
 • widoczne obrzęki kończyn i twarzy lub nagły wzrost masy ciała.
W ciężkiej postaci stanu przedrzucawkowego pojawiają się ponadto: skąpomocz, zaburzenia widzenia lub świadomości, zawroty lub bóle głowy, bóle nadbrzusza, obrzęk płuc, wymioty. Rzucawkę można stwierdzić po zaobserwowaniu dodatkowo drgawek toniczno-klonicznych.

Wszystkie objawy powinny całkowicie zniknąć do półtora miesiąca po porodzie.

Stan przedrzucawkowy - zagrożenia dla matki i dziecka

Stan przedrzucawkowy może wywołać u matki krwawienie do ośrodkowego układu narządowego i siatkówki. Grozi niewydolnością wielonarządową (np. mózgu, nerek), pęknięciem wątroby, udarem, a nawet śmiercią. Jego jednokrotne wystąpienie znacząco podnosi ryzyko pojawienia się zaburzenia w kolejnej ciąży (już w łagodniejszej postaci). Wiele ciąż ze stanem przedrzucawkowym skutkuje nadciśnieniem u matki w starszym wieku.

W wyniku stanu przedrzucawkowego dziecku grozi poważne niedotlenienie, niedożywienie oraz wewnątrzmaciczne zahamowanie rozwoju. Kolejne konsekwencje to ryzyko odklejenia się łożyska lub przedwczesnego porodu, a także bardzo niska waga urodzeniowa dziecka. Śmierć w łonie matki jest niestety bardzo częsta.